Home Устав

Устав

Може да изтеглите и да се запознаете с Устава на Съюза на Евангелските петдесятни църкви в България:
USTAV.SEPC
Глава първа: Основни положения
Глава втора: Устройство на съюза на Евангелските педтесятни църкви в България
Глава трета: Райони, местни църкви и други форми на дейност
Глава четвърта: Църковна дисциплина

 

  • „Защото Бог не е Бог на безредие, а на мир, както и
    поучавам по всички църкви на светиите.“
  • „…нека всичко става с приличие и ред.“
    Първо послание към коринтяните,гл. 14, ст.33 и 40