Home Дарения

Дарения

Църква “Вяра” е активна и служи усърдно в това последно време.
С Божията помощ и благодат служим и ще служим още по-активно, независимо от това какви са обстоятелствата!
Вземете участие в Божието дело чрез дарения и десятъци.
Дарете онлайн чрез възможностите по-долу или лично в църква всяка неделя от 10:00 ч. или четвъртък от 18:30 ч.

Лука 6:38
Давайте и ще ви се дава; добра мярка – натъпкана, стръскана, препълнена, ще ви се дава в пазвата; защото с каквато мярка мерите, с такава ще ви се отмерва.

За дарения по банков път

Име: ЕПЦ “Вяра”
Ул. “Бачо Киро” 21, София 1000
Банка: ДСК
BIC: STSABGSF
IBAN: BG13STSA93000001433322 – в лева

За дарения чрез PayPal

За дарения чрез ePay