Home Дарения

Дарения

Църква “Вяра” е активна и служи още по-усърдно в това последно време.
Няма да спираме или редуцираме служението в църква и извън църква, към служителите, района, нуждаещите се и Божието дело.
С Божията помощ и благодат продължаваме да служим независимо от обстоятелствата!
Участвайте в делото Божие чрез дарения и десятъци – онлайн чрез възможностите по-долу или лично в църква всеки четвъртък от 18:30 ч. и Неделя от 10:00 ч.
Лука 6:8 Давайте и ще ви се дава; добра мярка – натъпкана, стръскана, препълнена, ще ви се дава в пазвата; защото с каквато мярка мерите, с такава ще ви се отмерва.

За дарения по банков път

Име: ЕПЦ “Вяра”
Ул. “Бачо Киро” 21, София 1000
Банка: ДСК
BIC: STSABGSF
IBAN: BG13STSA93000001433322 – в лева

За дарения чрез PayPal

За дарения чрез ePay