Home Библейско училище “Вяра”

Библейско училище “Вяра”

Библейско училище “Вяра”

Причина: Заповед на Господ Исус Христос!
Мт.28: 18 Тогава Исус се приближи към тях и заговори: Даде Ми се всяка власт на небето и на земята. 19 И така, идете и създавайте ученици измежду всички народи, и ги кръщавайте в името на Отца и Сина, и Святия Дух, 20 като ги учите да пазят всичко, което съм ви заповядал. И, ето, Аз съм с вас през всички дни до свършека на света. 

Необходимост: Ако не познаваме Бог Отец и Бог Син, нямаме вечен живот!
Йн.17:3 А това е вечен живот, да познаят Теб, единствения истинен Бог, и Исус Христос, Когото си изпратил.

Цел: Усъвършенстване, за служението, за единството на вярата, за познаването на Божия Син.
Еф.4:12 с цел да се усъвършенстват светиите, за делото на служението, за съзиждането на Христовото тяло; 13 докато всички достигнем в единство на вярата и на познаването на Божия Син, в пълнолетно мъжество, в мярката на ръста на Христовата пълнота;

Източник на авторитет: Единствено и само Библията – Божието свято Слово!
2Тим.3:16 Цялото Писание е боговдъхновено и полезно за поука, за изобличение, за поправление, за наставление в правдата, 17 за да бъде Божият човек усъвършенстван, съвършено подготвен за всяко добро дело.

Форма на обучение?
– Поученията към Библейското училище можете да гледате на живо Неделя 10:00 / Вторник 18:30 / Четвъртък 18:30. на следния ЛИНК.
  (Не всички богослужения ще са поученията към Библейското училище.)
– Всички поучения за Библейското училище можете да гледате на запис на този ЛИНК.
– Материалите по предметите можете да откриете в писмена форма под всяко от видеата в описанието.
– Студентите ще полагат след това изпити (тестове) по предметите.
Изпити: Файл който ще получите, трябва да бъде попълнен и изпратен обратно.
Домашни работи: Самостоятелно изучаване и изпращане на е-мейла.

Регистрация и посвещение:
– Безплатно, но който има на сърце може да дари по сметката на църквата (http://viara.bg/дарения) като упомене че е за Библейското училище.
– За всеки, който се посвещава да слуша и изучава Божието слово.
– От началото на Октомври до края на Юни.
– Записване: https://viara.bg/kontakti

ПРЕДМЕТ

ЛИНК към видеата

Линк към Google class room

Библейска вяра

Църковна история

Брак и семейство

Възпитанието на деца

Духовните дарби

Дарения, десятъци, милостиня

Култове и секти