Home Библейско училище “Вяра”

Библейско училище “Вяра”

Библейско училище “Вяра”

Причина: Заповед на Господ Исус Христос!
Мт.28: 18 Тогава Исус се приближи към тях и заговори: Даде Ми се всяка власт на небето и на земята. 19 И така, идете и създавайте ученици измежду всички народи, и ги кръщавайте в името на Отца и Сина, и Святия Дух, 20 като ги учите да пазят всичко, което съм ви заповядал. И, ето, Аз съм с вас през всички дни до свършека на света. 

Необходимост: Ако не познаваме Бог Отец и Бог Син, нямаме вечен живот! 
Йн.17:3 А това е вечен живот, да познаят Теб, единствения истинен Бог, и Исус Христос, Когото си изпратил.

Цел: Усъвършенстване на светиите, за служение, за единството на вярата, за познаването на Божия Син.
Еф.4:12 с цел да се усъвършенстват светиите, за делото на служението, за съзиждането на Христовото тяло; 13 докато всички достигнем в единство на вярата и на познаването на Божия Син, в пълнолетно мъжество, в мярката на ръста на Христовата пълнота;

Източник на авторитет: Единствено и само Библията – Божието свято Слово!
2Тим.3:16 Цялото Писание е боговдъхновено и полезно за поука, за изобличение, за поправление, за наставление в правдата, 17 за да бъде Божият човек усъвършенстван, съвършено подготвен за всяко добро дело.

Форма на обучение (преподаване и протичане)?
– Формите на обучение са две. Присъствено в сградата на църквата или онлайн в Zoom всеки Петък 18:30 до 21:00 ч. на следния ЛИНК.
– Повечето поучения по предметите на Библейското училище ще се гледат на запис от YouTube от този ЛИНК.
Материали: Материалите по предметите можете да откриете в писмена форма – под всяко от видеата в описанието.
Изпити: След преминаване на дадения предмет се полага изпит (тест) по предметите присъствено в църква или в Зоом.
Тестът, който ще получите, трябва да бъде попълнен и предаден или изпратен онлайн обратно след провеждането му..
Домашни работи: Самостоятелно изучаване и изпращане на е-мейла.

Регистрация, записване, такси, време и посвещение:
– Регистрацията е безплатна, но който има на сърце може да дари по сметката на църквата (http://viara.bg/дарения), като упомене че е за Библейското училище.
– Записването за училище става чрез попълване на молба, която можете да изтеглите от този ЛИНК.
– Всеки записан се посвещава да слуша и изучава Божието слово прилежно.
– Всеки студент трябва да е във Вайбър групата на училището за координация и комуникация.
– Преподаването е от 3 Ноември до 31 Май. Юни ще се финализират изпитите, практика (благовестие и посещение на църкви и др.).
– Записване за училището става чрез формата за контакт на сайта или лично в църква: (https://viara.bg/kontakti)  

ПРЕДМЕТ

ЛИНК към видеата

.

Познаване на Бога

Практично благовестие

Възпитанието на деца

Дарения, десятъци, милостиня

Водно кръщение

Хваление и поклонение

Християнство и ислям