Home Божието слово всеки ден Той трябва да расте, а пък аз да се смалявам (Йоан 3:22-36)