Home Божието слово всеки ден Стефан на съд пред Синедриона (Деяния 6:8-15)