Home Божието слово всеки ден Самарянката доведе всички при Исус (Йоан 4:21-42)