Home Божието слово всеки ден Савел в Йерусалим (Деяния 9:26-31)