Home Видео Преди грабването Илия: живя посветено, служи посветено, изгради последователи, обичаше и беше верен на Бог!