Home Божието слово всеки ден Повярвалите имаха едно сърце и една душа (Деяния 4:32-37)