Home Божието слово всеки ден Петър говори пред църквата в Йерусалим (Деяния 11:1)