Home Божието слово всеки ден Павел проповядва в Рим (Край)(Деяния 28:17)