Home Корона вирус или COVID-19 и какво да правим!

Корона вирус или COVID-19 и какво да правим!

Корона вирус или COVID-19 и какво да правим!
Информация, препоръки и съвети.

КАКВО СЕ СЛУЧВА
Световната епидемия се разпространява с голяма бързина.

При всички случаи трябва да се запази ПЪЛНО СПОКОЙСТВИЕ!!!
Няма място за истерии, паника и апокалиптични психози!
Трябва да се предприемат превантивни мерки с методични стъпки и да направим нещата, описани в следващата точка.

КАКВО ДА ПРАВИМ
МОЛИТВА (Покаяние, молитва и пост)
Яков 5:16 И тъй, изповядайте един на друг греховете си, и молете се един за друг, за да оздравеете. Голяма сила има усърдната молитва на праведния.

Псалм 103:2 Благославяй, душе моя, Господа, И не забравяй ни едно от всичките Му благодеяния. 3 Той е, Който прощава всичките ти беззакония, изцелява всичките ти болести.

2Лет.20:9 Ако ни връхлети зло, – меч, съдба, мор, или глад; – и ние застанем пред тоя дом и пред Тебе, (защото Твоето име е в тоя дом), и извикаме към Тебе в бедствието си, тогава Ти ще ни послушаш и избавиш.

Освен да изпитаме и коригираме личния си живот, сме призовани да се молим, постим и ходатайстваме за всички. Да се молим за милост както за нас, така и за тези, които са отхвърляли и презирали Господ. Това се е случвало неведнъж и в Израел.

2 Летописи 36:16 Но те се присмиваха на Божиите посланици, презираха словата на Господа, и се подиграваха с пророците Му, догдето гневът Му се издигна против людете Му така, че нямаше изцеление.

2Летописи 7:13 Ако заключа небето да не вали дъжд, или ако заповядам на скакалците да изпоядат земята, или ако изпратя мор между людете Си, 14 и людете Ми, които се наричат с Моето име, смирят себе си та се помолят, и потърсят лицето Ми, и се върнат от нечестивите си пътища, тогава ще послушам от небето, ще простя греха им и ще изцеля земята им.

Йоил 2:12 Но, казва Господ, даже и сега се обърнете към Мене с цялото си сърце, с пост, с плач, и с ридание; 13 и раздерете сърцето си, ବ не дрехите си, Та се обърнете към Господа вашия Бог; защото е милостив и щедър, дълготърпелив и многомилостив, И разкайва се за злото. 14 Кой знае дали Той не ще се повърне и разкае, та остави благословение след Себе Си…

Финеес взе мерки и извърши застъпничество във физическия свят. Така и ние трябва да вземем някои мерки.
Пс.106:29 И тъй, предизвикаха Бога с делата си до толкова щото язвата направи пролом между тях. 30 Но стана Финеес и извърши посредничество, та язвата престана; 31 И това му се вмени за правда из род в род до века.

МЕРКИ
Защо трябва да предприемем мерки?
Бог може да ни предпази от всяко зло, но ние трябва да предприемем това, което е необходимо, и да не изпитваме Господа своя Бог.
Лк.4:9 Тогава Го заведе в Ерусалим, постави Го на крилото на храма, и Му рече: Ако си Божий Син, хвърли се от тук долу; 10 защото е писано: – “Ще заповяда на ангелите Си за Тебе, да Те пазят; 11 и на ръце ще Те дигат, да не би да удариш о камък ногата Си”.
12 А Исус в отговор му рече: Казано е: “Да не изпитваш Господа твоя Бог”.

МЕРКИ ЗА ПРЕВЕНЦИЯ
1. Поддържане на лична хигиена и дезинфекция: Редовно миене на ръцете, къпане, ползване на дезинфектанти, когато няма възможност за използване на сапун и течаща вода. Може да се обтрият ръцете с памук, напоен в медицински (етилов) спирт с концентрация по висока от 70 %.
2. Използване на предпазни маски или поне шалове в обществения транспорт или затворени помещения с малък обем.
3. Климатици – често измиване и дезинфекция на филтрите. Избягвайте самолетни, автобусни или други помещения, където има климатизация или малки на площ помещение с голям брой хора.
4. Желателно е да се избягват ръкостискания, прегръдки и говорене в непосредствена близост.
5. Когато се ползват банкноти или монети, се измивайте след това.
6. Избягвайте тесен контакт с всеки, показващ симптоми – температура и респираторни заболявания като кашлица, кихане, хрема.
7. Покривайте устата и носа си с вътрешната страна на свивката на лакътя при кашляне и кихане.
8. Проветрявайте затворените пространства (чакални, класни стаи, градски транспорт, конферентни зали, и др.)
9. Някои медици препоръчват превантивно: витамин С, лимон с гореща вода, анасон, слънце.
10. Вирусът остава активен върху метал и тъкан до 12 часа. Затова миенето на ръце е задължително особено преди да докосвате устата очите или носа си.

АКО ИМА СИМПТОМИ
Признаците на инфекция включват респираторни симптоми, температура, кашлица и затруднено дишане. В по-тежки случаи инфекцията може да причини пневмония, тежък остър респираторен синдром, бъбречна недостатъчност и дори смърт.
1. Ако някой има симптоми – да не излиза от дома си дори до болница!
2. Да се обади на лекуващия си/личен лекар.
3. Да се изолира от другите хора и да постави незабавно маска на лицето си.
4. Да съобщи по телефон или вайбър да се молим за изцеление.

В ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Нека се молим и застъпим за себе си, семействата си, църквите, градът, България и целия свят!
Бог може да спре и преустанови всичко, както в духовния, така и във физическия свят.
Той винаги е бил милостив не само към нас, но и към целия свят, който възлюби до толкова, че даде Своят Единороден Син, за да не погине нито един, който вярва в Него, но да има вечен живот.

Христос изяви волята на Отца като изцели всяка болест и всяка немощ!
Матей 9:35 Тогава Исус обикаляше всичките градове и села и поучаваше в синагогите им и проповядваше благовестието на царството; и изцеляваше всякаква болест и всякаква немощ.

Христос овласти учениците си да изцеляват всяка болест и всяка немощ!
Матей 10:1 И като повика дванадесетте Си ученици, даде им власт над нечистите духове, да ги изгонват, и да изцеляват всякаква болест и всякаква немощ.

Христос заповяда какво да правим и обеща какво ще ни придружава:
Марк 16:15 И каза им: Идете по целия свят и проповядвайте благовестието на всяка твар.
16 Който повярва и се кръсти ще бъде спасен; а който не повярва ще бъде осъден.
17 И тия знамения ще придружават повярвалите: в Мое име бесове ще изгонват; нови езици ще говорят; 18 змии ще хващат; а ако изпият нещо смъртоносно, то никак няма да ги повреди; на болни ще възлагат ръце, и те ще оздравяват.

Евреи 13:8 Исус Христос е същият вчера днес и до века.

Нека четем и изповядваме с вяра Псалом 91. Неговото слово е живо и деятелно!

Псалом 91:1 Който живее под покрива на Всевишния, Той ще пребъдва под сянката на Всемогъщия.
2 Ще казвам за Господа: Той е прибежище мое и крепост моя, Бог мой, на Когото уповавам.
3 Защото Той ще те избавя от примката на ловеца и от гибелен мор.
4 С перата Си ще те покрива; И под крилата Му ще прибегнеш; Неговата вярност е щит и закрила.
5 Няма да се боиш от нощен страх, От стрелата, която лети денем,
6 От мор, който ходи в тъмнина, От погибел, която опустошава всред пладне.
7 Хиляда души ще падат от страната ти, И десет хиляди до десницата ти, Но до тебе няма да се приближи.
8 Само с очите си ще гледаш, И ще видиш възмездието на нечестивите
9 Понеже ти си казал: Господ е прибежище мое, И си направил Всевишния обиталището си,
10 Затова няма да те сполети никакво зло, Нито ще се приближи язва до шатъра ти.
11 Защото ще заповяда на ангелите Си за тебе Да те пазят във всичките ти пътища.
12 На ръце ще те дигат, Да не би да удариш о камък ногата си.
13 Ще настъпиш лъв и аспид; Ще стъпчеш млад лъв и змия.
14 Понеже той е положил в Мене любовта си, казва Господ, Затова ще го избавя; Ще го поставя в безопасност, защото е познал името Ми.
15 Той ще Ме призове, и Аз ще го послушам; С него ще съм, когато е в бедствие; ще го избавя и ще го прославя.
16 Ще го наситя с дългоденствие, И ще му покажа спасението, което върша.

ОТНОСНО ЦЪРКВА “ВЯРА”
Взели сме мерки за хигиенизиране и озониране преди всяко богослужение.
Въздържаме се от ръкостискания и прегръщания, докато вирусната вълна не отмине.

Преминаваме на онлайн богослужения, които ще провеждаме в църква. Ако влязат хора в църквата, няма да ги връщаме.

Евреи 10:21 И като имаме велик Свещеник над Божия дом, 22 нека пристъпваме с искрено сърце в пълна вяра, със сърца очистени от лукава съвест и с тяло измито в чиста вода.
23 нека държим непоколебимо надеждата, която изповядваме, защото е верен Оня, Който се е обещал;
24 и нека се грижим един за друг, тъй щото да се поощряваме към любов и добри дела,
25 като не преставаме да се събираме заедно, както някои имат обичай да престават, а да увещаваме един друг, и толкова повече, колкото виждате, че денят наближава.

Ако има промяна, ще я отразим на нашата интернет страница!
Следете страницата на църква Вяра: www.viara.bg

Фейсбук страницата: https://www.facebook.com/viara.bg

YouTube канала: http://www.youtube.com/c/ХристиянскацъркваВяра

П-р Татеос Нигохосян