Home Божието слово всеки ден Ирод изяден от червеи (Деяния 12:20)