Home Божието слово всеки ден Жребието за Матия (Деяния 1:12-26)