Home Божието слово всеки ден Възкресяването на Евтих (Деяния 20:1-12)