Home Божието слово всеки ден Апостолите Петър и Йоан пред Синедриона (Деяния 4:1)