Home Божието слово всеки ден Аполос – учен и силен в писанията (Деяния 18:24-28)