Home Дарения

Дарения

Църква “Вяра” продължава да бъде активна и да служи дори по-усърдно в тези критични времена. За сега няма да редуцираме помощта си към служителите, районните църкви, нуждаещите се и Божието дело.
Благовестието и служението трябва да продължат независимо в какви обстоятелства се намираме.
Участвайте в делото Божие чрез дарения и десятъци – онлайн чрез линковете по долу или лично в църква:
Четвъртък 18:30-20:00
Неделя 10:00-11:30

Лк.6:8 Давайте и ще ви се дава; добра мярка – натъпкана, стръскана, препълнена, ще ви се дава в пазвата; защото с каквато мярка мерите, с такава ще ви се отмерва.

За дарения по банков път

Име: ЕПЦ Вяра
Ул. Бачо Киро 21, София 1000
Банка: ДСК
BIC: STSABGSF
IBAN: BG13STSA93000001433322 – в лева

—————————————————————–
За дарения чрез PayPal
—————————————————————–